Platte en hellende daken

h groene daken

Platte en hellende daken wat is de hellingsgraad van het dak?

De hellingsgraad van het dak is bepalend voor het toe te passen systeem (dit moet worden opgemeten of raadpleeg de bouwtekening).
Bij een hellingsgraad van 0 tot 1% ( ˜0,6°) ook wel 0-dak genoemd) adviseren wij toch aanvullend een drainagebaan (type 2b van 20 mm) toe te passen, indien boven de 1% (˜0,6°) dan is het voldoende om een type 11b van 11 mm toe te passen (zie verdere uitleg hieronder).

Hellingsgraad (afschot) wordt van 1 tot 5% (˜3°) nog vlak genoemd, van meer dan 5% (groter dan 3° tot ca. 15°) wordt aangeduid als licht hellend dak, van 15° tot 25° hellend en van 25° tot 45° steil. Bij dergelijke daken kan de afstromende neerslag tot oppervlakkige erosie leiden. Vanaf deze hellingsgraad is het dus, afhankelijk van de precieze hellingsgraad, aangeraden tot noodzakelijk dat een erosiebescherming aangebracht wordt (advies op maat aanvraag).

Intensieve groendaken worden normaal enkel aangelegd indien de dakhelling < 10 % (ongeveer 6°) is. Op sterkere hellingen bestaat een te groot gevaar voor erosie van de substraatlaag.

Bij hellingsgraden vanaf zo’n 15 à 20° (27 à 36 %) wordt nog een bijkomend systeem aangebracht dat het afschuiven van de substraatlaag voorkomt zoals een trapsysteem of een onderverdeling in compartimenten (advies op maat aanvragen).

Een hellingsgraad van 45° wordt over het algemeen als grenswaarde beschouwd van de groeibaarheid.