Sedumpluggen

h sedum plug

Sedum in de vorm van plugplant

Sedumpluggen worden gebruikt als men een bepaald plantschema voor ogen heeft. Door het gebruik van Sedumpluggen van verschillende soorten is het mogelijk om specifieke wensen in het ontwerp op te nemen (kleur- en hoogteverschillen bij aanplant in groepen). Sedums als plugplanten zijn verkrijgbaar in een tray van 54 plantjes of 72 plantjes. U heeft ongeveer 20 pluggen/m² nodig. Pluggen kunnen in daktuin substraat extensief gepoot worden bij voldoende laagdikte.
Let wel: Losse sedum-, kruiden- en grassoorten geven vaak een minder gelijkmatige begroeiing en vergen in beginsel meer onderhoud.

Voor uitgebreide informatie klik hier.