Aanleg en onderhoud Groendakenshop

Aanleg en onderhoud Groendakenshop.

Indien u de matten niet gelijk verwerkt kunt u deze bij aankomst het beste direct uitrollen. Na afkoeling zoveel mogelijk in de schaduw opslaan. Teneinde het substraat niet te laten wegspoelen rondom de afvoer een strook van ca. 20 cm aanleggen met grof grind.

Een vegetatievrije zone kan worden gecreeërd d.m.v. een scheidingsprofiel (staal of kunststof).

Scheidingsprofiel A 60-40  plastic scheidingsprofiel

Indien gewenst kan ook een strook grind langs de randen van het dak en de dakgoot worden aangelegd. Hierdoor wordt voorkomen dat plantjes onder de loodslabben/dakkappen gaan opkruipen en of in de goot groeien. Bij geregeld onderhoud wordt dit voorkomen zie “Dakrand + systeem opbouw dak”.

– Bij de afvoer de diameter hiervan uitknippen. Breng daarna  al of niet een controleput, korf, bolrooster o.i.d. aan op uw afvoer (voor zover aanwezig).

– Is uw dakbedekking niet wortelwerend, plaats dan eerst de wortelwerende folie.

– Dakbedekking schoonmaken.

– Rol nu de drainagemat (die op rol verkrijgbaar is) uit. Let op: de mat moet met de bekertjes naar beneden liggen. De mat is zowel aan de boven- als aan de onderzijde voorzien van een vlies. Let op: de zijde met het bredere witte vlies moet boven liggen. Dit extra strookje vlies legt u over de baan ernaast zodat er overlap ontstaat. Het op maat knippen bij voorkeur met een slijpschijf. Het kan ook met een scherpe schaar, maar heeft tot gevolg dat die snel bot is en moet worden geslepen. (de drainagemat kan men ook dubbel vouwen en daarna breken).

– Verdeel het substraat circa 3 tot 4 cm dik gelijkmatig over het dak (vermijdt scherpe gereed-schappen die het dak kunnen beschadiging). Reserveer ca. 25% om het dak af te werken na het afrollen van de  Sedummixmatten.

– Verdeel de vegetatierollen over de dakoppervlakte. Rol de matten verder uit en leg ze strak tegen elkaar, zorg er wel voor dat er geen overlap ontstaat. Knip ze op maat met een scherpe huishoudschaar.

Vul eventuele kieren en randen op met het substraat. De sedum zal zich hierop snel hechten voor een dichte begroeiing

– Geef de matten ruim water zodat het substraat het vocht op kan slaan. Bij aanleg in een warme periode geef dan de eerste weken regelmatig water teneinde de Sedummixmatten goed te laten inwortelen in het daktuinsubstraat.

Succes!

Voor verdere informatie zie Handleiding installatie-verwerking!